نام دوره ثبت نام
نقش آموزش و توسعه منابع انسانی در بهبود شاخص های رقابت پذیری ثبت نام
هنر متقاعد سازی در مذاکرات ثبت نام
مشتری مداری و چگونگی برخورد با مشتری (همراه با فیلم و پرسشنامه) ثبت نام
بازرگانی خارجی برای مدیران غیر بازرگانی ثبت نام
مدیریت چابک -ضرورت سازمان های ایرانی (بعد از تفاهم هسته ای) ثبت نام
فاینانس بین المللی شرکت های ایرانی پس از رفع تحریم ها ثبت نام
ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی ثبت نام
طرح کسب و کار (Business Plan) ثبت نام
روش های نوین در روان سازی مذاکره ثبت نام
اصول و مبانی مدیریت تبلیغات ثبت نام
اصول و مبانی مدیریت بازاریابی ثبت نام
بازاریابی ، فروش عصبی و هیپنوتیزمی ثبت نام
مدیریت استراتژیک برند ثبت نام
مدیریت چابک – ضرورت سازمان های ایرانی (بعد از تفاهم هسته ای) ثبت نام
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها ثبت نام
بازاریابی خلاق ثبت نام
بازار یابی رابطه ای ثبت نام
مدیریت بازاریابی ثبت نام
تجارت الکترونیک ثبت نام
نمایشگاه و نقش آن در معرفی و پیشبرد فروش محصولات ثبت نام
اصول اعتبارات اسنادی C/L ( مقدماتی ) ثبت نام
روشهای نوین کارآفرینی در کسب وکارهای کوچک با رویکرد توسعه اقتصادی ثبت نام
مدیریت صادرات کالا و فروش بین المللی ثبت نام
ایده پردازی تجاری از تئوری تا عمل ثبت نام
طرح کسب و کار (Business Plan) ثبت نام
استراتژیهای ورود به بازارهای رقابتی ثبت نام